5/5 - (1 امتیاز)

اخبار فارکس | هفته دوم آگوست، 2021

در این مقاله ، شما از اخبار مهم بازار فارکس در بازه زمانی 8 تا 14 آگوست سال 2021 مطلع می شوید. اخبار تاثیر مستقیم بر حرکت قیمت ها دارد و یکی از مهم ترین فاکتورهای تحلیل فاندامنتال کوتاه مدت برای معامله گران است. همراه سرمایه گذاری آداس باشید برای اخبار فارکس – هفته دوم ماه آگوست سال 2021 میلادی.

توجه داشته باشید! تمام ساعت ها بر اساس منطقه زمانی ایالات متحده تعریف شده اند!

دوشنبه، 9 آگوست، 2021


شاخص اقدامات تراز تجاری آلمان در ساعت 02:00 بامداد به وقت ایالات متحده منتشر می شود. برای این شاخص عدد 13.4 بیلیون توسط کارشناسان پیش بینی می شود در حالی که در گزارش قبلی عدد منتشر شده 12.8 بیلیون بوده است. عدد بالاتر از 12.8 و نزدیک به پیش بینی باعث افزایش قیمت ارز یورو می شود.

در ساعت 10:00 صبح ، رافائل بوستیک رئیس بانک فدرال رزرو آتلانتا درباره سیاست های پولی آینده صحبت خواهد کرد.

 همزمان یک نظر سنجی توسط اداره کار آمریکا برای محاسبه موقعیت های شغلی بدون شاغل اجرا می شود. در گزارش قبلی این شاخص عدد 9.438 میلیون منتشر شده است و کارشناسان عدد 9.281 میلیون را پیش بینی کرده اند. درصورتی که آمار عددی بیش از دوره قبل را نشان دهد، برای دلار آمریکا یک پالس حمایت صعودی است.

در ساعت 18:45 شاخص فروش کارت الکترونیکی توسط خرده فروش ها برای نیوزلند منتشر می شود. در گزارش قبلی عدد 0.8% منتشر شده است که درصورت انتشار آمار جدید بالاتر از آن یک حمایت صعودی برای دلار نیوزلند محاسبه می شود.

در ساعت 19:00 شاخص کنسرسیوم خرده فروشی انگلستان منتشر می شود. در گزارش قبلی عدد 6.7% برای این شاخص ثبت شده است که در صورت انتشار عددی بالاتر، برای پوند انگلستان می تواند حمایت صعودی باشد.

در ساعت 19:50 برای ژاپن شاخص های فهرست حساب جاری تنظیم شده و حساب های جاری حال حاضر منتشر می شود. در گزارش قبلی به ترتیب اعداد 1.87 و 1.980 تریلیون منتشر شده است. در صورت انتشار اعداد بالاتر در گزارش جدید، یک حمایت صعودی برای ین ژاپن است.

سه شنبه، 10 آگوست، 2021


در ساعت 11:30 به وقت ایالات متحده آمریکا شاخص فروش خانه های جدید برای استرالیا منتشر می شود. در گزارش قبلی شاخص عدد 14.8% را ثبت کرده است و در صورت انتشار عدد بالاتر یک حمایت صعودی برای دلار استرالیا است.

در ساعت 05:00 برای آلمان به صورت همزمان شاخص های چشم انداز شش ماه آینده و خلاصه انتظارات رشد اقتصادی توسط بانکها ، شرکت های بیمه و تحلیل گران بازارهای مالی منتشر میشود. در گزارش قبلی به ترتیب اعداد 21.9 و 63.3 منتشر شده است که در صورت انتشار اعدادی بالاتر، یک حمایت صعودی برای یورو است.

در ساعت 08:30 برای آمریکا شاخص های بهره وری غیر کشاورزی و هزینه های واحد کار بدون احتساب صنعت کشاورزی منتشر می شود. در گزارش های قبلی به ترتیب اعداد 5.4% و 1.7% منتشر شده است و درصورت انتشار اعداد بالاتر ، یک حمایت صعودی برای دلار آمریکا است.

در ساعت 12:00 چشم انداز کوتاه مدت انرژی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در باره بازارهای انرژی ارائه می شود.

در ساعت 16:30 شاخص میزان موجودی نفت خام و بنزین آمریکا منتشر می شود. در گزارش قبلی عدد منفی 0.879 میلیون منتشر شده است که در صورت انتشار عدد بالاتر برای دلار آمریکا یک حمایت مثبت است.

در انتهای روز 3 شنبه و در ساعت 20:30 شاخص احساسات مصرف کننده برای استرالیا منتشر می شود. در گزارش قبلی عدد 1.5% منتشر شده است که درصورت مشاهده افزایش این عدد، برای دلار استرالیا یک حمایت صعودی تشکیل می شود.

چهارشنبه، 11 آگوست، 2021


برای ژاپن به دلیل تعطیلات در کل طول روز هیچ اخباری منتشر نمی شود.

در ساعت 02:00 برای آلمان شاخص قیمت مصرف کننده منتشر می شود. در گزارش قبلی عدد 0.9% منتشر شده است و در صورت انتشار عدد بالاتر، برای یورو یک حمایت صعودی است.

برای کشور ایتالیا نیز همین شاخص در ساعت 04:00 منتشر می شود. در گزارش قبلی عدد 0.3% منتشر شده است که درصورت انتشار عدد بالاتر رفتاری مشابه برای یورو محتمل است.

در ساعت 08:30 برای کشور آمریکا 3 شاخص قیمت مصرف کننده اصلی سالانه YoY و  MoM و همچنین شاخص قیمت مصرف کننده MoM  منتشر می شود. برای این شاخص ها در گزارش های قبلی اعداد 4.5% و 0.9% و 0.9% به ترتیب منتشر شده اند که اعداد بالاتر می تواند یک حمایت مثبت صعودی برای دلار آمریکا در نظر گرفته شود.

برای ایالات متحده آمریکا در ساعت 10:30، 2 شاخص موجودی های نفت خام و تغییر در تعداد بشکه های نفت خام ذخیره شده در کوشینگ، اوکلاهما منتشر می شود. در گزارش های قبلی به ترتیب 3.626 میلیون و منفی 0.543 میلیون منتشر شده است که اعداد صعودی برای دلار آمریکا یک حمایت مثبت در نظر گرفته می شود.

در ساعت 14:00 شاخص تراز بودجه فدرال برای کشور آمریکا منتشر می شود. این شاخص در گزارش قبلی عدد منفی 174 بیلیون را ثبت مرده است که در صورت انتشار اعداد صعودی مثبت، برای دلار آمریکا یک حمایت مثبت در نظر گرفته می شود.

در ساعت 21:30 شاخص قیمت دستمزد برای استرالیا منتشر می شود. در گزارش قبلی عدد 0.6% منتشر شده است که درصورت افزایش یک حمایت مثبت برای دلار استرالیا است.

در انتهای روز 4 شنبه، در ساعت 23:00 برای نیوزلند شاخص انتظارات تورمی منتشر می شود. در گزارش قبلی عدد 2.1% منتشر شده است و در صورت انتشار عدد بهتر از پیش بینی ها یک حمایت مثبت برای دلار نیوزلند است.

5 شنبه، 12 آگوست، 2021


در ساعت 00:30 بامداد برای ژاپن شاخص تولیدات صنعتی منتشر می شود. در گزارش قبلی عدد 6.2% منتشر شده است که در صورت افزایش در گزارش جدید، برای ین ژاپن یک حمایت صعودی در نظر گرفته می شود.

:در ساعت 02:00 بامداد ، 7 گزارش برای بریتانیا منتشر می شود

  1. شاخص سرمایه گذاری تجاری – کوارتر دوم | در گزارش قبلی عدد منفی 10.7% منتشر شده است که در صورت بهبود این آمار یک حمایت مثبت برای پوند در نظر گرفته می شود.
  2. شاخص های تولید ناخالص ملی سالانه و کوارتر 2 که به ترتیب عدد های منفی 6.1% و منفی 1.6% را در گزارش قبلی ثبت کرده اند. در صورت بهبود آمار یک حمایت مثبت برای ارز پوند در نظر گرفته می شود.
  3. شاخص تولید صنعتی منتشر می شود که در گزارش قبلی عدد 0.8% را ثبت کرده است و درصورت افزایش این عدد در گزارش جدید باعث حمایت صعودی از ارز پوند میشود.
  4. شاخص های تراز تجاری و تراز تجاری غیر از اروپا که به ترتیب منفی 8.48 بیلیون و منفی 4.20 بیلیون را در گزارش قبلی خود ثبت کرده اند. در صورت بهبود اعداد در گزارش جدید، حمایت صعودی برای ارز پوند در نظر گرفته می شود.

در ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه برای ایالات متحده 3 گزارش منتشر می شود.

  1. قیمت تولید کننده اصلی ماهانه منتشر می شود که در گزارش قبلی عدد 1% را ثبت کرده است و انتشار آمار بهبود یافته و بالاتر از 1% می تواند حمایت صعودی برای دلار آمریکا باشد.
  2. شاخص ادعاهای اولیه بیکاری که در گزارش قبلی عدد 385 هزار را ثبت کرده است و درصورت کاهش در گزارش جدید می تواند باعث ایجاد حمایت صعودی برای دلار آمریکا شود.
  3. شاخص قیمت تولید کننده ماهانه که در گزارش قبلی عدد 1% را ثبت کرده است و در صورت افزایش در گزارش جدید باعث ایجاد حمایت مثبت از قیمت دلار کانادا می شود.

در ساعت 21:30 برای کشور استرالیا 2 گزارش منتشر می شود.

  1. شاخص نرخ تغییر اشتغال که در گزارش قبلی خود عدد 29.1 هزار را ثبت کرده است و درصورت افزایش در گزارش جدید باعث حمایت مثبت از قیمت دلار استرالیا می شود.
  2. همچنین گزارش نرخ بیکاری نیز همزمان با نرخ تغییر اشتغال منتشر می شود که در گزارش قبلی خود 4.9% را ثبت کرده است و در صورت افزایش باعث فشار منفی بر قیمت دلار استرالیا می شود.

جمعه، 13 آگوست، 2021


در ساعت 02:45 بامداد برای کشور فرانسه شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه منتشر می شود که در گزارش قبلی 0.1% را ثبت کرده است و در صورت بهبود آمار برای یورو یک حمایت مثبت تلقی می شود.

دیگر اخبار برای ارز یورو در ساعت 05:00 بامداد منتشر می شود که تراز تجاری کل اتحادیه اروپا است و در گزارش قبلی خود عدد 7.5 بیلیون را ثبت کرده است که در صورت افزایش تاثیر مثبت بر قدرت یورو خواهد داشت.

در ساعت 8:30 دو خبر شاخص صادرات و واردات ماهانه ایالات متحده منتشر می شود که به ترتیب مقادیر 1.2% برای صادرات و 1.0% برای واردات را در گزارش قبلی خود ثبت کرده اند. و در صورت بهبود اعداد برای دلار آمریکا یک پالس حمایتی است.

در ساعت 10:00 صبح 2 شاخص انتظارات و احساسات مصرف کننده برای ایالت میشیگان منتشر می شود که در گزارش قبلی خود به ترتیب اعداد 79.0 و 81.2 را ثبت کرده اند.

در ساعت 13:00 نیز برای ایالات متحده آمریکا شاخص های شمارش دکل بیکر هیوز نفت که یک فشار سنج مهم تجاری برای صنعت حفاری نفت است و تعداد کل ریگ های بیکر هیوز آمریکا منتشر می شود. در گزارشات قبلی به ترتیب اعداد 385 و 488 را ثبت کرده اند و با بهبود اعداد حمایت مناسبی برای دلار آمریکا تشکیل می دهند.

در ساعت 15:30 دو شاخص گزارش تعهدات معامله گران هفتگی کمیسیون معاملات آتی کالا برای بریتانیا و موقعیت های معاملات نفت خام برای ایالات متحده منتشر می شود که به ترتیب اعداد منفی 0.1 هزار برای بریتانیا و 430.5 هزار برای ایالات متحده در گزارش قبلی ثبت شده است.

همچنین در ساعت 15:30 برای ایالات متحده ارزش معاملات بازار طلا، نزدک 100، و S&P 500  نیز منتشر می شود که به ترتیب اعداد 196.3 هزار برای طلا و منفی 1.5 هزار برای نزدک و 41.3 هزار برای S&P 500  در گزارشات قبلی ثبت شده است.

همزمان در ساعت 15:30 برای کشور های استرالیا، ژاپن و اتحادیه اروپا نیز ارزش موقعیت های معاملات آتی کالا منتشر می شود که به ترتیب اعداد منفی 41.3 هزار برای استرالیا و منفی 55.2 هزار برای ژاپن و 38.0 هزار برای اتحادیه اروپا در گزارشات قبلی ثبت شده است و بهبود آمار برای هر کدام موجب حمایت صعودی برای آن ها می شود.

Ava value increase

سخن پایانی


ما در سرمایه گذاری آداس امیدواریم تا با مطالعه این مقاله از اخبار فارکس و احتمالات پیش روی آن در هفته دوم آگوست سال 2021 مطلع شده باشید. شما می توانید با به اشتراک گذاری این مقاله به پیشرفت ما کمک کنید و با ارسال نظرهای ارزشمندتان به بهینه سازی محتوا منتشر شده کمک شایانی کنید.

5/5 - (1 امتیاز)
ارسال یک پاسخ