5/5 - (10 امتیاز)

تورم چیست؟

با مطالعه مقاله ” تورم چیست؟ ” منتشر شده در مجله سرمایه گذاری آداس شما به طور کلی با مفهوم تورم ( Inflation ) و ابعاد آن در اقتصاد آشنا می شوید. این سطح از آشنایی می تواند برای شما در سرمایه گذاری برای تحلیل داده های اقتصادی کافی باشد. همراه مجله سرمایه گذاری آداس باشید برای پاسخ به سوال ” تورم چیست؟ “.

نرخ تورم چیست؟


اقتصاد کشور های مختلف در هر بازه زمانی دچار تغییراتی می شود و دائما دچار فراز و نشیب های زیادی هستند .یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد کلان بررسی و اندازه گیری میزان تورم در یک کشور است.

نحوه سنجش تورم با استفاده از ابزار inflation indicator یا نماگر های تورم امکان پذیر می باشد که این نحوه سنجش در کشور های مختلف بسته به پارامتر های اقتصادی و ویژگی های آن متفاوت است.
نرخ تورم به زبان ساده افزایش همه جانبه ،پایدار و گسترده در متوسط موزون قیمتها در اقتصاد توصیف می شود. به عبارت دیگر تورم، افزایش بی رویه و ادامه دار در سطح عمومی قیمت ها است.

دلایل و نمودهای گوناگون تورم


تورم با توجه به به زمان و شرایط گوناگون در هر اقتصادی به صورت های مختلف بروز می کند. در این بخش می خواهیم گونه های مختلف تورم و دلایل ایجاد آن را مورد بررسی قرار دهیم.

تورم به دلیل افزایش تقاضا بر عرضه (تورم تقاضا)

هر گاه در جامعه ای تقاضای کل بیش از عرضه کل مشاهده شود ،مازاد تقاضا به عرضه حال سبب رشد سطح عمومی قیمت کالا ها و خدمات می شود. بدین ترتیب اقتصاد با تورم تقاضا روبرو خواهد شد. عرضه کالاها و خدمات ممکن است در شرایط نزدیک شدن اقتصاد به اشتغال و یا استفاده کامل از ظرفیت های موجود دچار کاستی و کمبود شود و نتواند در واکنش به رشد فزاینده تقاضا به سرعت پاسخ دهد. افزایش سطح عمومی قیمتها در چنین وضعیتی چندان در بالا بردن انگیزه افزایش تولید و عرضه موثر نخواهد بود و در حقیقت نمیتواند چندان در رشد تولید و درآمد کل اثر گذار باشد.

تورم تقاضا به دو دلیل عمده می تواند در اقتصاد رخ دهد:

  • تورم تقاضا به سبب رشد بیش از حد عرضه پول
  • تورم تقاضا به سبب رشد یکی از شاخص های تولید ملی یا تقاضای کل اقتصاد

بررسی نمونه هایی از تورم تقاضا :

  • در زمانی که مصرف و نماگرهای گوناگونی مانند مخارج مصرفی،میل نهایی به مصرف،درآمد شخصی و در آمد قابل تصرف به دلایلی با جهش یا رشد چشم گیری مواجه شود در این حالت عرضه کل توانایی پاسخ گویی به تقاضا را ندارد و تورم رخ میدهد.
  • اقتصادی که به طور پیوسته با کسری بودجه دولت مواجه می شود و افزایش هزینه ها یا کاهش درآمد های دولت از طریق سیاست های موجود کسری بودجه تامین مالی شود، ممکن است تقاضا را افزایش داده و موجب ایجاد پدیده تورم گردد.
  • تغییر در خالص صادرات یکی دیگر از موارد موثر در فشار تقاضای کل است.هرگاه به دلیل سودآوری صادرات این بخش از اقتصاد با رشد فزاینده روبرو شود و عرضه اقتصاد نتواند به آن واکنش مناسبی بدهد، میتوان این انتظار را داشت که سطح عمومی قیمت کالا ها و خدمات افزایش یابد. گاهی محدودیت های گمرکی، تحریم های اقتصادی و یا تغییر در نرخ ارز یک کشور سبب کاهش واردات می شود.این عوامل می تواند رشد تقاضای کل و در نتیجه تورم را سبب شود.

تورم هزینه

هرگاه در اقتصاد شاهد رشد هزینه های تولید یا افزایش قیمت عوامل تولید باشیم، آنگاه این موضوع میتواند عاملی در جهت پدید آمدن تورم گردد. دلایل گوناگونی از جمله افزایش قیمت مواد خام و افزایش قیمت نیروی کار به سبب قدرت گرفتن اتحادیه های کارگری به تورم هزینه نسبت داده می شوند. در اصل این عوامل که ناشی از رشد قیمت نهاده های تولید است، موجب افزایش نرخ ها در بازار عوامل تولید می گردند و فشار هزینه ها به بنگاه های اقتصادی و عوامل تولید وارد می شود.

تورم به دنبال افزایش قیمت در بخشی از اقتصاد

هنگامی که یکی از بخش های اقتصاد با افزایش سطح عمومی قیمت ها روبرو شود، ممکن است به دیگر بخشهای جامعه فشار تورمی را وارد نماید. در اقتصاد به دلیل بوجود یک اصل به نام چسبندگی قیمت ها به یکدیگر وقتی قیمت یک بخش بالا می رود به شکل اتوماتیک این افزایش قیمت به بخش های دیگر نیز نفوذ کرده و یک چسبندگی قیمتی را بوجود می آورد.

تورم ناشی از واردات

گاهی اوقات در برخی کشور های در حال توسعه اگر اقتصاد یک کشور از نظر واردات به کشور های دیگر وابستگی شدید داشته باشد، احتمال تورم وارداتی بالاتر می رود. ساختار اداری و اقتصاد کشور، عدم شناخت پتانسیل های بخش صنعت و تولید، انحصار دولتی و برخی مسایل فرهنگی میتواند از عوامل ایجاد تورم گردد.

تحلیل و بررسی ابعاد تورم


تورم به دلیل ناپایداری و یکنواختی در اقتصاد همواره دچار تغییر می شود چرا که همین ویژگی به دولت مردان کمک میکند که بتوانند با استفاده از سیاست های پولی و دستکاری در تورم توسط نرخ بهره به اقتصاد شک وارد کنند.میزان شدت تورم به طور کلی به سه دسته تقسیم بندی می شود:

Creeping Inflation | تورم خزنده

در این نوع از تورم، تورم به آرامی در اقتصاد ریشه دوانده و نرخ رشد آن بسیار ناچیز است.نرخ تورم در کشور هایی که دارای تورم خزنده می باشند زیر 10 درصد است.

Galloping Inflation | تورم شدید

برای کشور های مختلف تورم شدید درحالتی است که نرخ تورم بین 10 تا 25 درصد باشد.برای کشور های صنعتی از جمله کشور های منطقه اروپا تورم نزدیک به 10 درصد شدید محسوب می شود چرا که تورم شدید کاهش ارزش پول را در پی خواهد داشت و در بلند مدت موجب سلب اعتماد مردم می گردد.

Hyper Inflation | تورم خیلی شدید

این گونه از تورم در کشور هایی که ثبات در اقتصادشان وجود ندارد دیده میشود.با بررسی داده های آماری میتوان به کشور های آمریکای جنوبی اشاره کرد.برای مثال میتوان تورم شدیدی که گریبان گیر کشور بولیوی در دهه 1980 اشاره کرد.

رابطه بین تورم و بیکاری


رابطه بین تورم و بیکاری کاملا وارونه و معکوسی یا به عبارت بهتر میتوانیم بگوییم این دو خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند. در اقتصاد برای نشان دادن این رابطه از منحنی فیلیپس استفاده میکنند. آرتور دبلیو فیلیپس با بررسی اقتصاد و مطالعه آماری در سال 1958 به نتایجی دست یافت که موجب کشف منحنی رابطه بین تورم و بیکاری فیلپس گردید. این محنی بدان مفهوم است که دولت ها و اقتصاد دانان میتوانند با دست کاری در نرخ تورم با استفاده از نرخ بهره و سایر عامل نرخ تورم را دچار تغییر کنند و کشور را در بحران های اقتصادی مدیریت کنند. اصولا تورم کمتر در اقتصاد تنها به بهای بیکاری بیشتر و یا بیکاری کمتر به بهای تورم بیشتر امکان پذیر است.

سخن پایانی

ما در سرمایه گذاری بین المللی آداس امیدواریم که با مطالعه این مقاله به طور کامل با پاسخ سوال ” تورم چیست؟ ” به طور کامل آشنا شده باشید . شما می توانید با اشتراک گذاری مقاله ” تورم چیست؟ ” منتشر شده در مجله سرمایه گذاری آداس به پیشرفت ما کمک کنید و با ارسال نظر هایتان به بهینه سازی این مقاله نیز کمک کنید.

سوالات متداول

تورم چیست؟

نرخ تورم به زبان ساده افزایش همه جانبه ،پایدار و گسترده در متوسط موزون قیمتها در اقتصاد توصیف می شود. به عبارت دیگر تورم، افزایش بی رویه و ادامه دار در سطح عمومی قیمت ها است.

ابعاد تورم کدام اند؟

1- Creeping Inflation | تورم خزنده
2- Galloping Inflation | تورم شدید
3- Hyper Inflation | تورم خیلی شدید

5/5 - (10 امتیاز)
ارسال یک پاسخ